top of page
HOME

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas (KSI Forumas) nuo 1996 metų vienija krikščioniškas socialinės pagalbos srityje veikiančias organizacijas. Pagrindinė Forumo veikimo kryptis yra kurti ir plėtoti krikščioniško socialinio mokymo principais grįstas socialines iniciatyvas, kuriomis siekiama mažinti socialinę atskirtį ir skurdą. Kartu veikdami Forumo nariai siekia užtikrinti, kad socialinėje atskirtyje esantiems asmenims teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, savalaikės ir efektyvios bei aktyviai atstovauja visuomenės interesus valstybės bei savivaldybių institucijose.

Strateginės kryptys

STRATEGINĖS

KRYPTYS

KRIKŠČIONIŠKOS SOCIALINĖS VEIKLOS TAPATUMO PALAIKYMAS

Kasmet yra organizuojamos rekolekcijos, Krikščioniško socialinio mokymo įvadiniai mokymai pradedantiems darbuotojams.

FORUMO ORGANIZACIJOSE VEIKIANČIŲ ŽMONIŲ KOMPETENCIJOS KĖLIMAS

Organizuojami mokymai ir supervizijos, atliepiantys darbuotojų bei vadovų poreikį. Mums labai svarbu veikti profesionaliai, bet nepamesti svarbiausių krikščioniškų vertybių.

KOKYBIŠKOS KRIKŠČIONIŠKOS SOCIALINĖS VEIKLOS ATSTOVAVIMAS

Nariai aktyviai dalyvauja savivaldos lygmens teminiuose susitikimuose, teikia pasiūlymus susijusius su socialinių paslaugų kokybe, viešai reflektuoja socialinių paslaugų kokybę.

AKTUALIJOS

ABOUT US
CLIENTS

VALDYBA

Rita Škriadaitė-Vrubliauskė (pirmininkė), VšĮ A.C.Patria

Tomas Kurapkaitis, VšĮ Duku

Martynas Palionis, VšĮ Sotas

Rita Augutienė, VšĮ Šv. Jono vaikai

Lukas Dvilevičius, VšĮ Ne imti, bet duoti

 

NARIAI

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimai pagalbos centras

VšĮ  SOTAS (Socialinės Tarnystės savanoriai)

VšĮ  Sudervės bendruomenės iniciatyvos

VšĮ  Vilniaus Arkos bendruomenė

VšĮ  Duku

VšĮ  Socialinis veiksmas

Asociacija  Kauno „Arkos“ bendruomenė

VšĮ  Actio Catholica Patria

VšĮ  Šv. Jono vaikai

VšĮ  Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai”

ŠASC  "Bendrakeleiviai”

VšĮ  "Ne imti, bet duoti”

DRAUGAI

Vilniaus Caritas

MNPVS
ŠV. KRYŽIAUS NAMAI

KONTAKTAI

Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas

A.s. LT623500010010320881

Organizacijos kodas 305552710

ksiforumo@gmail.com

+370 617 87 519

(Rita Škriadaitė-Vrubliauskė, pirmininkė)

Ačiū už žinutę

CONTACT
bottom of page