top of page
Search

Pasivaikščiojimas savo vidiniuose labirintuose patyriminiame žygyje

Updated: Jul 9, 2022

Net 48 Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumo darbuotojai šiais metais turėjo galimybę sudalyvauti ypatingame mokymosi formate - trys grupės, viena vadovų bei dvi specialistų - po penkias dienas praleido patirtiniame žygyje, kuriame galėjo mokytis bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų. Šie mokymai- tai labai specifinė projekto “Asmeninio augimo ir profesionalumo vystymo programa neformalaus NVO Forumo darbuotojams“ dalis.

Dalyvavimas tokio formato mokymuose tiek vadovams, tiek specialistams buvo didelis iššūkis, nebuvo lengva pasitraukti iš kasdienių veiklų penkioms dienoms. Vasarą buvo sunku, kadangi tai stovyklų su tikslinėmis grupėmis metas, tad po tokio intensyvaus mokymosi daliai teko keliauti tiesiai į stovyklas, arba atvirkščiai. Rudens mokymai vėl kėlė įtampą, kadangi su rudeniu prasideda nauji veiklos metai, prasideda naujos veiklos. Dalyvavę asmenys įvardina, kad tai buvo didelis iššūkis, ir reikėjo labai save „suimti“, kad nepasiduoti norui atšaukti dalyvavimą.


Mokymai tarsi padidinamasis stiklas į darbo kasdienybę


Patyriminiai mokymai buvo tarsi padidinamas stiklas į savo darbo kasdienybę, kuris leido matyti situacijas detaliau ir atrasti būdą kaip su jomis dirbti. Kauno Arkos socialinių dirbtuvių vadovė Audronė dalinasi, kad vadovavimas nevyriausybinės organizacijos padaliniui yra toks intensyvus, kad tiesiog „užsisuki“ vykdydamas nesibaigiančius darbų sąrašus. Dalyvavimas šiose mokymuose jai padėjo sustoti ir kokybiškai įsigilinti į tai, kur ji dabar yra. Grįžusi į darbą ji jautė naują kokybę, atpažino vietas, kurias reikia tematizuoti ir tobulinti, šie veiksmai atnešė daug pokyčio. Tos pačios įstaigos darbuotoja Kristina, pagalbos priimant sprendimus specialistė, taip pat įvardija „vaizdo pritraukimo“ poveikį: mokymai, leido patirti savo daromas bendravimo ir komandinio darbo klaidas iš arti. Ne tik patirti, tačiau ir įsigilinti bei drauge su grupe jas analizuoti. Ji pastebėjo, jog mokymuose iškilusios situacijos - labai artimos kasdienybei. Dėka šios savianalizės ir patyrimo mokymuose ji gali būti dėmesingesnė savo kasdienybėje ir užkirsti kelią ankščiau varginusiam elgesiui ir konfliktams. Forumo atlikto tyrimo metu atsiskleidė, kad didžiausias skaičius, virš 30 procentų gebėjimą valdyti konfliktus vertina 7 balais iš dešimties, taigi konfliktų valdymo kompetencijų stiprinimas yra labai svarbus.


Apsauginis barjeras nuo perdegimo


Dalyvių atsiliepimuose apie mokymų naudą atsispindėjo, kad žvilgsnis į save sustojus, nors ir sunku tam sustojimui ryžtis, saugo darbuotojus nuo perdegimo, stiprina kompetencijas atpažinti save, kada ateina laikas save pasaugoti.


Pal. J. Matulaičio jaunimo padalinio darbuotoja Daiva dalinasi kad per savirefleksiją mokymai sustiprino jos kompetenciją pasirūpinti savimi: „Man mokymai buvo labai emocionaliai intensyvus procesas. Kadangi jų metu buvo daug dalinimosi, analizės, savianalizės, jaučiu, kad pradėjau tai taikyti ir darbe - skirti, kur fantazijos, kur faktai, atpažinti savo emocinę būklę, leisti sau atsitraukti nuo darbų, kai to reikia man, nes turiu tokią tendenciją "dasimušti" ir tik tada savim rūpintis, kai jau visi apie tai kalba ir man jau per sunku daryti bet ką“.


Socialinė darbuotoja Aistė dalinasi: „Pasijutau asmeniškesnė ir artimesnė savo moteriškumui. Atradau scenarijus bei elgesio schemas, kuriomis vadovaudavausi gyvenime ir dabar jaučiuosi labiau sąmoninga ir brandi savo reakcijose. Gebu savalaikiai susistabdyti ir pergalvoti kas vyksta bei kaip tame jaučiuosi – tai įgalina reaguoti adekvačiai. Man labiau aišku kaip gyvenu savo asmeninį bei profesinį gyvenimą. Daugiau ilsiuosi ir jaučiuosi ramesnė. Saugau save ir kolegas nuo emocinio perdegimo darbe“.


Šie rezultatai yra labai svarbūs mažinant darbuotojų kaitą Forumo organizacijose narėse.

Metų pradžioje atliktas mokymosi poreikių tyrimas atkleidė, kad virš 50 procentų darbuotojų labiausiai nerimauja dėl perdegimo. Tikslinių grupių sudėtingumas, bendruomeniška ir palaikanti aplinka, tikėjimas tuo ką darai, krikščioniškos vertybės kartais taip įtraukia žmones, kad jie nepajunta, kaip praleidžia momentą, kuomet reikėjo pasirūpinti savimi.


Džiaugiamės, kad šie mokymai sustiprino darbuotojų kompetencijas.
156 views

Comments


bottom of page