top of page
Search

Forumo organizacijų strateginis susirinkimasGreitai prabėgo trys metai nuo tada, kai virš 20 metų neformaliai gyvavęs Forumas įsisteigė kaip oficialus juridinis vienetas. Birželio 16 dieną Forumui priklausančios organizacijos susitiko peržvelgti per pastaruosius tris metus nueitą kelią bei įsivardinti, kur norisi augti toliau.


Įvyko stebėtinai daug - pavyko išlaikyti metų tinklelį, į kurį įeina reguliarūs narių ir tarybos susitikimai, įvadas apie Bažnyčios socialinį mokymą naujiems darbuotojams, rekolekcijos, pavyko du kartus susitikti strateginiam planavimui, diskusijoms apie dilemines vertybines situacijas. Šalia to, buvo įgyvendinti dveji kvalifikacijos kėlimui skirti projektai.


Ir sėdint rate jutome - tikrai norisi eiti toliau, drauge, stiprinant krikščioniškų socialinių organizacijų identitetą. Ir toliau budint ties tuo, kad išlaikyti balansą tarp plėtros ir bendrystės. Išlaikant atvirą palaikantį tarpusavio santykį. Drauge atstovaujant sritis, kurioms vien jose dirbančių žmonių jėgų nebepakanka.
28 views

Comments


bottom of page