top of page
Search

2021 metų VILNIAUS m. socialinių paslaugų vyksmų apžvalga

Updated: Jul 9, 2022

Tęsdamas pernai pradėtą tradiciją krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas vėl parengė metų apžvalgą „Mažinant socialinę atskirtį ir skurdą“. Apžvalga – socialinių paslaugų Vilniaus mieste 2021 metais refleksija, grįžtamasis ryšis ir pasiūlymai Vilniaus miesto savivaldybei.

Apžvalga yra suskirstyta pagal tikslines Forumo narių grupes – analizuojamos paslaugos vaikams, jaunimui, sunkumus patiriančioms šeimoms, asmenims, turintiems intelekto negalią, savanorystės sričiai.

Analizuojant skirtingas sritis išryškėjo bendros temos, kurias suformulavome kaip rekomendacijas Vilniaus miesto Savivaldybei:

  • Steigiant naujas socialinių paslaugų įstaigas pasigendame objektyviais kriterijais paremtos analizės apie konkrečių paslaugų poreikius skirtinguose Vilniaus miesto mikrorajonuose. Manome, kad yra labai svarbu strategiškai planuoti paslaugų plėtrą mieste.

  • Steigiant naujas socialinių paslaugų įstaigas, kviečiame vadovautis subsidiarumo, decentralizacijos principais, atsižvelgiant į bendruomeninių paslaugų kuriamą vertę. Šiuo metu pastebime, kad šių principų paisoma ne visuomet.

  • Steigiant naujas/reorganizuojant socialinių paslaugų įstaigas, įvertinti srityje veikiančių NVO teikiamas paslaugas bei įtraukti sektorių kaip galimus paslaugų teikėjus. Manome, kad kai kurios naujai kuriamos savivaldybės paslaugos dubliuoja NVO ar savo veikla nepakankamai patenkina poreikius.

  • Nėra užtikrinamas nuolatinis finansavimas tęstinėms veikloms (paslaugoms), kai kurie projektai gauna finansavimą tik pavasarį, tad nėra sudaromos sąlygos teikti nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas.

  • Steigiant naujas įstaigas asmenims su intelekto negalia, būtina plėsti nedidelių bendruomeninių dienos centrų spektrą, kur būtų kuriama „šalia namų“ paslauga, taip pat paisyti tolygaus geografinio išsidėstymo.
Malonaus skaitymo!


39 views

Comments


bottom of page